.

Tarieven

De Mensendieckpraktijk Amsterdam

Wanneer u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten voor de behandelingen komen niet ten laste van uw eigen risico. Het aantal te vergoeden behandelingen is afhankelijk van wat voor soort aanvullende verzekering u heeft. U bent zelfverantwoordelijk voor het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt via de zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed vanuit het basispakket. Vanaf de 19e behandeling kan de oefentherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Voor mensen met een chronische indicatie (alleen diagnoses genoemd op de chronische lijst Borst) worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, zijn de kosten voor deze eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Vanaf de 21e behandeling wordt de behandeling van deze chronische indicatie vergoed vanuit de basisverzekering. Let op: Voor deze behandelingen vanuit de basisverzekering geldt wel het verplicht eigen risico.

 

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent dan gelden de volgende tarieven:

OMSCHRIJVING TARIEF
Behandeling (half uur) € 34,00
Screening los € 15,00
Screening, intake en onderzoek € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 57,50
Behandeling aan huis € 47,75
Verzuimtarief 100% € 34,00

 

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, bel dan 24 uur van te voren af (wanneer u maandag een afspraak heeft, vrijdag afbellen). Wanneer dit niet is gebeurd, wordt de afspraak in rekening gebracht.

 

> VERGOEDINGEN OEFENTHERAPIE (INDEPENDER)

> DIRECT TOEGANGKELIJK (DTO)

ZORGKAART NEDERLAND